Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2012

Άλλος ένας δανειολήπτης από τα Γιάννενα κερδίζει δίκη εναντίον τράπεζας!

Άλλος ένας δανειολήπτης από τα Γιάννενα κερδίζει δίκη εναντίον τράπεζας, για δανειακούς όρους, υπογεγραμμένους και έντυπους μάλιστα. Πρόκειται για υπόθεση που ανέλαβε ο δικηγόρος Ιωαννίνων Γιάννης Δέρβας και η οποία εκδικάστηκε στο Ειρηνοδικείο στην Αθήνα, καθώς η τράπεζα έκανε χρήση ενός όρου που επιτρέπει
τη μεταφορά της δίκης εφόσον η τράπεζα δεν μπορεί να κάνει δικαστικό αγώνα στην πόλη όπου έχει υπογραφεί η σύμβαση.Δανειολήπτης των Ιωαννίνων λοιπόν, ο οποίος είχε πάρει καταναλωτικό δάνειο ύψους 7.000 ευρώ με πενταετή αποπληρωμή του και σταθερό επιτόκιο 15,5%. Σε κάποιο σημείο όμως, αντιλήφθηκε ότι ο τόκος που πλήρωνε, ήταν μεγαλύτερος από αυτόν που όριζε με απόφαση του διευθυντή της η Τράπεζα της Ελλάδας. Τα επιτόκια μπορούν να ξεπερνούν το οριζόμενο από τη συγκεκριμένη απόφαση μόνο υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις, για τις οποίες ο δανειολήπτης πρέπει να είναι ενήμερος από την αρχή της δανειακής σύμβασης με την τράπεζα. Κάτι τέτοιο, στην περίπτωση της υπόθεσης του κ. Δέρβα, δεν συνέβαινε.Έτσι λοιπόν, ο δανειολήπτης σταμάτησε να καταβάλλει δόσεις. Η τράπεζα πήρε τις συνήθεις σε αντίστοιχες περιπτώσεις πρωτοβουλίες, ειδοποιώντας τον πελάτη και ακολουθώντας κατόπιν το δρόμο της δικαιοσύνης.Το Ειρηνοδικείο Αθηνών όμως έβαλε φραγμό στις απαιτήσεις της. Με προσωρινή του διαταγή κηρύσσεται παράνομος και καταχρηστικός ο συγκεκριμένος όρος με τον οποίο ουσιαστικά «πανωτοκίζονταν» το δάνειο. Έτσι, η τράπεζα δεν μπορεί να προχωρήσει σε ενέργειες που προβλέπει η δανειακή σύμβαση, ως δικλείδες σε περίπτωση που ο δανειολήπτης σταματήσει να καταβάλλει κανονικά τις δόσεις του δανείου, όπως για παράδειγμα κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων κ.λπ. Παρότι η απόφαση του ειρηνοδικείου συνιστά «προσωρινή διαταγή» αποτελεί ένα πολύ σταθερό δεδικασμένο για ό,τι επακολουθήσει στην υπόθεση και δικαιώνει σε πρώτη φάση το δανειολήπτη. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, ο κ. Δέρβας και ο πελάτης του, κυνηγούν και το σκέλος της υπόθεσης που αφορά την εκδίκαση στην Αθήνα και όχι στα Γιάννενα. Έχουν καταθέσει πρόταση δηλαδή, με την οποία διεκδικούν την «επιστροφή» της δίκης στα Γιάννενα, όπου έχει συναφθεί και το δάνειο.

 Και άλλη περίπτωση 
 Αυτή είναι άλλη μια υπόθεση κατά την οποία γιαννιώτης δανειολήπτης κερδίζει δίκη για τόκους δανείου. Πριν από λίγο καιρό, σε αντίστοιχη περίπτωση αλλά για δάνειο με κυμαινόμενο επιτόκιο, οι δικηγόροι των Ιωαννίνων κ.κ. Θόδωρος Καρακίτσος και Δημήτρης Παπαγεωργίου κέρδισαν υπόθεση στην οποία η τράπεζα υποχρεούται να επιστρέψει ένα σημαντικό ποσό στο δανειολήπτη, για το οποίο το δικαστήριο αποφάνθηκε ότι κακώς καταβλήθηκε ως τόκος. Στη σύγχρονη περίπτωση, της υπόθεσης του κ. Δέρβα, υπάρχει και συνέχεια καθώς, θα γίνει εκκαθάριση του δανείου προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τελικά ο δανειολήπτης έχει καταβάλλει στην τράπεζα περισσότερα χρήματα από αυτά που πρέπει, σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου. Ωστόσο, τα εξωτραπεζικά επιτόκια σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδας εδώ και δέκα χρόνια σχεδόν, κυμαίνονται από το 10.25% το 2001 μέχρι το 6,75% που ισχύει σήμερα, από τις 14 του περασμένου Δεκεμβρίου. Μέχρι το 15,5%, η διαφορά είναι 8,75%... 

Δεν υπάρχουν σχόλια: