Κυριακή, 3 Ιουλίου 2011

Πώς να λύσετε διαφορές με τις τράπεζες και να αποφύγετε καταχρηστικές χρεώσεις

«Εψαχνα 5 ημέρες τα χρήματά μου»
Αξιοποιήστε τον Τραπεζικό Μεσολαβητή, τον Συνήγορο του Καταναλωτή και τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή

Περισσότεροι καταναλωτές βρίσκουν λύση σε διαφορές που προκύπτουν κατά τις συναλλαγές τους µε τις τράπεζες απευθυνόµενοι στις αρµόδιες αρχές που
λειτουργούν για τον σκοπό αυτόν. Τα τελευταία χρόνια, ταυτόχρονα µε την ανάπτυξη του τραπεζικού κλάδου και την εξέλιξη των προϊόντων του, αυξήθηκαν και τα παράπονα των συναλλασσοµένων µε τις τράπεζες, αλλά και τα επίπεδα προστασίας των δανειοληπτών, των αποταµιευτών και των επενδυτών απέναντι σε αθέµιτες πρακτικές που χρησιµοποιούν οι τράπεζες. Ακόµη και οι τελευταίες αναγκάστηκαν να αναβαθµίσουν τα αρµόδια τµήµατα εξυπηρέτησης, ενώ ορισµένες έχουν προχωρήσει παραπέρα, δηµιουργώντας ειδικά γραφεία παραπόνων που λειτουργούν για λογαριασµό των πελατών τους.


«Χρωστούσα έξοδα»
Βεβαίως, λύνονται πολλά προβλήµατα όταν οι συναλλασσόµενοι απευθύνονται στις αρµόδιες αρχές.

«Το καλοκαίρι του 2005 πήρα ένα διακοποδάνειο για τον µήνα του µέλιτος της κόρης µου» θυµάται ο κ. Μ. Σιµωνίδης.

«Το δάνειο εξοφλήθηκε δύο χρόνια αργότερα, το 2007» προσθέτει ο ίδιος. Ωστόσο τον περασµένο Νοέµβριο έλαβε µία επιστολή στην οποία αναφερόταν ότι χρωστούσε 145 ευρώ για «έξοδα επαναξιολόγησης του δανείου».

«Καλώντας το τµήµα εξυπηρέτησης πελατών της τράπεζας αλλά και το γραφείο παραπόνων δεν κατάφερα να βρω το δίκιο µου. Ο Τραπεζικός Μεσολαβητής ήταν ο µόνος δρόµος» σηµειώνει ο κ. Σιµωνίδης. Μετά την παρέµβαση της Αρχής, η τράπεζα προχώρησε στη διαγραφή της συγκεκριµένης χρέωσης.

Ο Τραπεζικός Μεσολαβητής είναι µια Αρχή η οποία έχει συσταθεί από τις τράπεζες µε αποκλειστικό σκοπό να µεσολαβεί στην επίλυση των προβληµάτων που προκύπτουν στις συναλλαγές των τραπεζών µε τους πελάτες. Σε ποσοστό περίπου 85% τα ζητήµατα που απευθύνονται στον Τραπεζικό Μεσολαβητή επιλύονται εκεί. Από αυτά σχεδόν τα µισά επιλύονται υπέρ του συναλλασσοµένου µε την τράπεζα. Τα υπόλοιπα λύνονται υπέρ της τράπεζας.

«Στη μαύρη λίστα»
Η κυρία Νικολέτα Σαράντη πριν από περίπου έξι µήνες ζήτησε δάνειο προκειµένου να εγκαταστήσει στη στέγη του σπιτιού της φωτοβολταϊκό σύστηµα. «Το ποσό ήταν γύρω στις 20.000 ευρώ» εξηγεί η ίδια. Ωστόσο µε έκπληξή της ενηµερώθηκε ότι η διαδικασία δεν µπορεί να προχωρήσει διότι τα στοιχεία της ήταν καταχωρισµένα στη µαύρη λίστα του «Τειρεσία». «Μα εγώ δεν έχω λάβει ποτέ δάνειο στο παρελθόν» αντέτεινε η κυρία Σαράντη στον τραπεζικό υπάλληλο, ο οποίος, όπως είναι φυσιολογικό, πίστευε σε όσα ανέφερε ο υπολογιστής του και όχι στα λεγόµενα της υποψηφίας για δάνειο. Η πελάτισσα υπέβαλε το παράπονό της στον Μεσολαβητή, ο οποίος διαπίστωσε ότι όντως δεν έπρεπε να βρισκόταν στη σχετική λίστα, από την οποία και διεγράφη.

Για ζητήµατα όµως που δεν επιλύει ο Τραπεζικός Μεσολαβητής οι συναλλασσόµενοι µε τις τράπεζες µπορούν να απευθυνθούν στον Συνήγορο του Καταναλωτή ή στη Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή, δηµόσιες αρχές οι οποίες προσφέρουν στους ιδιώτες που έχουν διαφορές µε τις τράπεζες και νοµική προστασία.

«Εχασα τα χρήματα»
Το περυσινό καλοκαίρι ο κ. Γ. Μαυρίδης αποφάσισε να ανοίξει µια προθεσµιακή κατάθεση µε επιτόκιο 5%. «Ηταν από τις καλύτερες αποδόσεις εκείνη την εποχή και έτσι αποφάσισα να πάρω τα χρήµατά µου από την τράπεζα µε την οποία συνεργαζόµουν και να τα µεταφέρω στην προσφορά» αναφέρει ο ίδιος.

Πράγµατι, ο κ. Μαυρίδης άνοιξε τον λογαριασµό και έδωσε εντολή για τη µεταφορά των αποταµιεύσεών του στο νέο προϊόν. «Τα χρήµατα αποδεσµεύθηκαν από την τράπεζα στην οποία τα διατηρούσα µέσα σε µία ηµέρα, ωστόσο δεν εµφανίστηκαν στη δεύτερη» σηµειώνει ο καταθέτης.

«Αµέσως απευθύνθηκα στο κατάστηµα, αλλά οι υπάλληλοι της τράπεζας δεν µπορούσαν να βρουν το πρόβληµα. Τα χρήµατά µου είχαν χαθεί στον... δρόµο» τονίζει χαρακτηριστικά. Τελικά το πρόβληµα επιλύθηκε έπειτα από πέντε ηµέρες, κατά τη διάρκεια της οποίας τα χρήµατα δεν τοκίζονταν. «Ζήτησα να αποζηµιωθώ για την καθυστέρηση, ωστόσο η τράπεζα δεν έκανε τίποτε για αυτό και έτσι, αφού απευθύνθηκα στον Τραπεζικό Μεσολαβητή, κατέληξα στον Συνήγορο του Καταναλωτή» αναφέρει ο κ. Μαυρίδης. Τελικά µέσω της Αρχής αυτής πέτυχε την αναδροµική είσπραξη των τόκων της περιόδου όπου τα χρήµατά του «αγνοούνταν».

Κάθε Αρχή πάντως λειτουργεί µε διαφορετικό τρόπο και θα πρέπει να επιλέγεται µε βάση το είδος της διαφοράς που υπάρχει, αλλά και την εξέλιξη µιας συγκεκριµένης υπόθεσης.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι δανειολήπτες
Η πρώτη κίνησηγια κάποιονπου έχει πρόβληµα µε µιαυπηρεσία ήένα προϊόνείναι να απευθυνθεί στην ίδια την τράπεζα µε την οποία συνεργάζεται. Στην περίπτωση πουδεν καταφέρει να επιλύσει το θέµα, πρέπει νατο θέσει υπόψη τού Τραπεζικού Μεσολαβητή το αργότερο σε έναν µήνα από τηµη ικανοποιητική απάντηση που πήρε ή αν περάσουν δέκα εργάσιµες ηµέρες και η τράπεζα δεν δώσει σηµεία ζωής.

Σηµειώνεται ότι στον Μεσολαβητή η εξέταση των παραπόνων πραγµατοποιείται δωρεάν. Ωστόσο δεν γίνονται δεκτές υποθέσεις που αποτελούν ήδη αντικείµενο δικαστικής επιδίωξης.

Αν το θέµα δε διευθετηθεί µε τον τρόπο αυτόν, ο πελάτης µπορεί να απευθυνθεί στονΣυνήγορο του Καταναλωτή.

Πρόκειται για ανεξάρτητη Αρχή που εποπτεύεται από το υπουργείο Ανάπτυξηςκαι λειτουργείως εξωδικαστικό όργανο συναινετικής επίλυσης των καταναλωτικών διαφορών.

Μετά την καταγγελία ηΑρχή αναλαµβάνει τη δωρεάν διαµεσολάβηση για τη φιλική διευθέτηση διαφορών των καταναλωτών µε προµηθευτές του δηµόσιου ή του ιδιωτικού τοµέα, συµπεριλαµβανοµένων των τραπεζών. Βασική προϋπόθεση για τηνανάληψη µιαςυπόθεσης είναι αυτή να µην εκκρεµεί στη ∆ικαιοσύνη.

Αν η Αρχή θεωρήσειότι θίγονται τα συµφέροντα του πελάτη, απευθύνεται στην τράπεζα. Αν η σύσταση δεν γίνει δεκτή, έχει το δικαίωµα ανάρτησής της στην ιστοσελίδα της.

Παράλληλα ο καταναλωτής µπορεί να τη χρησιµοποιήσει για τηνυπεράσπιση τωνσυµφερόντων του στην περίπτωση που η υπόθεση πάρειτη δικαστική οδό. Η καταγγελία πρέπει να υποβληθεί τουλάχιστον εντός τριών µηνών από τηστιγµή που ο ενδιαφερόµενος λάβει πλήρη γνώση για το πρόβληµα που δηµιουργήθηκε. Τέλος, για την προστασία των καταναλωτών λειτουργεί η Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή µε στόχοκατ’ αρχήν την εξώδικη επίλυση διαφορών που ανακύπτουν µεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών. Εφόσον διαπιστωθεί παράβαση, επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις στις επιχειρήσεις που δεν συµµορφώνονται. 

πηγή: tovima.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: