Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2011

Ενημερωθειτε για την αυτασφαλιση του ΙΚΑ εαν ειστε απο 55 εως 64


Tο δικαίωμα αυτασφάλισης έχει πλέον ο εργαζόμενος ηλικίας 55 έως 64 ετών που θα μείνει άνεργος μέσω του ΟΑΕΔ και με επιβάρυνση του τελευταίου εργοδότη, όπως προβλέπει ο ασφαλιστικός νόμος (Ν.3863/2010).


Σύμφωνα με διευκρινιστική εγκύκλιο του ΙΚΑ, σε περίπτωση...
καταγγελίας σύμβασης εργασίας, εργαζόμενου ηλικίας από 55 έως 64 ετών, ανεξάρτητα αν πρόκειται για ομαδική ή μεμονωμένη απόλυση, εφόσον αυτός παραμένει άνεργος, έχει το δικαίωμα της αυτασφάλισης, το οποίο ασκείται εντός διμήνου από την καταγγελία της σύμβασης.


Στο κόστος της αυτασφάλισης, υποχρεούται να συμμετάσχει ο εργοδότης που τον απέλυσε, για χρονικό διάστημα έως τρία χρόνια κατά ποσοστό:

α) 50% για ασφαλισμένους ηλικίας 55 έως 60 ετών και
β) 80% για ασφαλισμένους ηλικίας 60 ετών συμπληρωμένων έως 64


Το υπόλοιπο κόστος αυτασφάλισης το αναλαμβάνει ο Ο.Α.Ε.Δ. υλοποιώντας ειδικά προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης, για όσο χρόνο υφίσταται υποχρέωση καταβολής από τον εργοδότη και για ποσοστό 50% ή 20% αντίστοιχα, του κόστους αυτασφάλισης.


Αρμόδιο υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την υποβολή της σχετικής αίτησης, του δικαιώματος της αυτασφάλισης είναι το υποκατάστημα του τόπου απασχόλησης. Στην αίτηση εκτός από τα πλήρη στοιχεία του ασφαλισμένου, θα επισυνάπτεται η καταγγελία της σύμβασης εργασίας.


Εξάλλου, σύμφωνα με την εγκύκλιο, επειδή, για την υλοποίηση των διατάξεων, προβλέπεται η έκδοση απόφασης του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, μετά από γνώμη της Επιτροπής διαχείρισης του Λ.Α.Ε.Κ., που εγκρίνεται από το Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ., με την οποία θα ρυθμισθούν , οι όροι, οι προϋποθέσεις, η δυνατότητα επιμήκυνσης – σε εξαιρετικές περιπτώσεις – του χρόνου αυτασφάλισης, καθώς επίσης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, οι σχετικές αιτήσεις θα παραμείνουν σε εκκρεμότητα.


Επομένως, αιτήσεις ενδιαφερομένων που έχουν ήδη υποβληθεί ή θα υποβληθούν μέχρι την έκδοση των νεώτερων οδηγιών θεωρούνται εμπρόθεσμες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: