Τρίτη, 21 Ιουνίου 2011

ΑΜΕΣΗ Η ΑΝΑΓΚΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ ΓΙΑ 1 ΕΤΟΣ

Παρότι o Ν. 3869/2010 για τη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων έχει τεθεί σε ισχύ εδώ και εννιά μήνες, και ενώ η αναστολή των πλειστηριασμών παύει επίσημα την 30.6.2011, συνεχίζουν να εντοπίζονται σημαντικά διαδικαστικά προβλήματα. Τόσο οι Ειρηνοδίκες όσο και οι δικαστικοί υπάλληλοι δεν επαρκούν στον αριθμό, με αποτέλεσμα
την αργή προώθηση των αιτήσεων και την υπέρβαση ορισμένες φορές του νόμου με ορισμούς δικασίμων σε διάστημα που υπερβαίνει το προβλεπόμενο εξάμηνο. Μάλιστα, δεδομένου  ότι παρατηρείται ήδη ραγδαία αύξηση των αιτήσεων από μήνα σε μήνα, είναι προφανές ότι η συμφόρηση που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν τα Ειρηνοδικεία θα είναι τεράστια.

Η αριθμητική ανεπάρκεια όμως δικαστικών λειτουργών και υπαλλήλων δεν είναι το μόνο πρόβλημα που δυσχεραίνει την προστασία της κύριας κατοικίας.

1.    Το κόστος άσκησης ασφαλιστικών μέτρων για την προστασία της ακίνητης περιουσίας, καθώς η κατάθεση της αίτησης δεν επιφέρει αυτοδικαίως αναστολή της αναγκαστικής εκτέλεσης, είναι δυσανάλογα μεγάλο σε σχέση με την οικονομική κατάσταση των οφειλετών που προσφεύγουν στο νόμο. Είναι κυρίως το οικονομικό βάρος λοιπόν αλλά και η προσθήκη μιας ακόμα διαδικασίας που καθιστούν τελικά το α. 6 του νόμου κενό γράμμα, αντί για διάταξη ουσιαστικής προστασίας της στέγης του νοικοκυριού. Αν σε αυτό το κόστος προστεθούν τα έξοδα των επιδόσεων, ο νόμος κινδυνεύει να καταντήσει «είδος πολυτελείας».

2.    Η συμπεριφορά των τραπεζών γίνεται ολοένα και πιο επιθετική, μιας κι έχουν προσδιορίσει εσπευσμένα πλειστηριασμούς, ήδη από τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου: Κατά του κ. Α.Ε. στις 6/7/2011, κατά του κ. Γ.Ν. στις 6/7/2011, κατά του κ. Β.Α. στις 13/7/2011 είναι μερικά από τα δεκάδες παραδείγματα μελών της ΕΚΠΟΙΖΩ που οι καλοκαιρινές διακοπές θα τους βρουν σε αναζήτηση νέας στέγης αν δεν ανασταλούν εκ νέου οι πλειστηριασμοί.

3.    Αν στις συνεχείς συρρικνώσεις που υφίστανται οι Έλληνες πολίτες στα εισοδήματά τους, τους τελευταίους μήνες και το «ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ» που έχουν στην άκρη των χειλιών τους, προστεθεί και ένα ντόμινο πλειστηριασμών, η ήδη έκρυθμη κατάσταση ενδεχομένως ξεφύγει από κάθε έλεγχο.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, η αναστολή των πλειστηριασμών ακινήτων για ένα ακόμα έτος, καθίσταται όχι μόνο εύλογη αλλά και ε π ι τ α κ τ ι κ ή.


Η ΕΚΠΟΙΖΩ διαχειρίζεται περισσότερους από 3.500 φακέλους υπερχρέωσης, έχει αποστείλει 2.650 αιτήσεις οφειλετών, με τα συνολικά αιτήματα ανά πιστωτή να φτάνουν τα 12.000. Ένα ποσοστό μελών της ΕΚΠΟΙΖΩ, της τάξης του 5%, έχουν εμπορική ιδιότητα και ως εκ τούτου  δεν υπάγονται στις διατάξεις του νόμου για τη ρύθμιση χρεών. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να προστατευτεί και η κύρια κατοικία των εμπόρων, ακόμα και στις περιπτώσεις επίσπευσης από ιδιώτες και για οφειλές μεγαλύτερες από 200.000 ευρώ.Στην ίδια κατεύθυνση, κρίσιμο είναι να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των ασφαλιστικών μέτρων του α. 6 του ίδιου νόμου. Πιο συγκεκριμένα, ο οφειλέτης που καταθέτει αίτηση στο Ειρηνοδικείο για τη ρύθμιση των χρεών του, είναι αναγκασμένος να υποβληθεί στη δαπανηρή διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων προκειμένου, μέχρι να εκδοθεί η απόφαση από το δικαστήριο, να μην κινδυνεύσει να χάσει το σπίτι του. Ο νόμος για τη ρύθμιση των χρεών θα κινδυνεύσει, όταν κάποια στιγμή παύσουν οι γενικές αναστολές των πλειστηριασμών, να καταστεί κενό γράμμα αν δεν τροποποιηθεί, ώστε η κατάθεση της αίτησης στο Ειρηνοδικείο από τον οφειλέτη να επιφέρει την αυτοδίκαιη αναστολή κάθε καταδιωκτικού ή ασφαλιστικού μέτρου έναντι της κύριας ή μοναδικής του κατοικίας.Οι παραπάνω ενέργειες αποτελούν επιβεβλημένη απάντηση στην κοινωνική ανάγκη προστασίας της στέγης εκατοντάδων χιλιάδων υπερχρεωμένων οικογενειών.Κατόπιν όλων των παραπάνω, η ΕΚΠΟΙΖΩ καλεί τα Υπουργεία Εργασίας, Οικονομικών και Δικαιοσύνης να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες ώστε:

1. Να ανασταλούν οι πλειστηριασμοί ακινήτων, συμπεριλαμβανομένης και της κύριας κατοικίας όσων δεν υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 3869/2010, μέχρι τις 30/6/2012.

2.    Να τροποποιηθεί ο Ν. 3869/2010 ώστε να αναστέλλονται τα καταδιωκτικά και ασφαλιστικά μέτρα αυτοδίκαια από την κατάθεση της αίτησης στο Ειρηνοδικείο και να προβλεφθούν προγράμματα ενίσχυσης των πιστοποιημένων ενώσεων καταναλωτών για δικαστική συνδρομή σε άτομα με ιδιαίτερα χαμηλά ή μηδενικά εισοδήματα.Για περισσότερες πληροφορίεςτηλεφωνικό  κέντρο:   210 330.44.44,

e-mail:  info@ekpizo.gr

Ιστοσελίδα :www.ekpizo.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: